Hebben huwelijkse voorwaarden derdenwerking?

Derdenwerking betekent dat een afspraak die je als echtpaar onderling maakt, ook geldt ten opzichte van andere personen die zelf geen partij zijn bij de huwelijkse voorwaarden. Daarbij kun je denken aan een schuldeiser van echtgenoot A die zich meldt bij echtgenoot B omdat de schuldeiser denkt dat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Als je voorwaarden ingeschreven zijn in het huwelijksgoederenregister, komt deze verkeerde veronderstelling voor rekening van de schuldeiser. Dit is geregeld in de wet:

Artikel 1:116 lid 1 Burgerlijk Wetboek:

Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie der rechtbank binnen welker rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan, ter griffie van de rechtbank Den Haag.

Belangrijk zijn de woorden “die daarvan onkundig waren”. Stel dat je de voorwaarden niet inschrijft in het register maar dat je wel op een andere manier er voor zorgt dat de schuldeiser er van op de hoogte is. Denk daarbij aan de situatie dat echtgenoot A een zakelijk contract aangaat met partij C. In het contract is duidelijk vermeld dat echtgenoot A gehuwd is met echtgenoot B onder huwelijkse voorwaarden en dat partij C daarvan een kopie heeft ontvangen. In dat geval is partij C als derde niet meer “onkundig” van de huwelijkse voorwaarden en maakt het dus ook niet uit of de voorwaarden wel of niet zijn ingeschreven.

huwelijkse voorwaarden derdenwerking

Voor huwelijkse voorwaarden die je tijdens het huwelijk maakt of wijzigt, gelden andere regels. De derdenwerking daarvan begint pas 14 dagen na de inschrijving:

Artikel 1:120 Burgerlijk Wetboek:

1 Tijdens het huwelijk gemaakte of gewijzigde huwelijkse voorwaarden beginnen te werken op de dag, volgende op die waarop de akte is verleden, tenzij in de akte een later tijdstip is aangewezen.

2 Bepalingen in deze huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien zij ten minste veertien dagen in het huwelijksgoederenregister ingeschreven waren.

Deze afwijkende regel is niet zo bekend maar wel heel belangrijk. Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk worden vaak gemaakt met het oog op een zakelijke transactie. Denk aan de situatie dat je getrouwd bent in gemeenschap van goederen en dat één van beiden een bedrijf wil overnemen en daarvoor een financiering aangaat. Gebeurt dat binnen 14 dagen na de inschrijving van je voorwaarden? Dan moet je er dus op een andere manier voor zorgen dat je schuldeisers op de hoogte zijn van je huwelijkse voorwaarden!

Wanneer begint de derdenwerking van huwelijkse voorwaarden die je vóór het huwelijk maakt?

Stel je tekent op 1 mei je huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Op 1 juni ben je getrouwd. Op 10 juni heeft de rechtbank je voorwaarden ingeschreven. En stel dat je drie contracten met derden bent aangegaan op 15 mei, 5 juni en 15 juni. Op 15 mei was je nog niet gehuwd, dus geeft het ook niet dat je voorwaarden nog niet openbaar waren. Tegen de wederpartij van het contract van 15 juni heb je derdenbescherming omdat dit contract is getekend na de inschrijving van je huwelijkse voorwaarden. Maar bij het contract van 5 juni is wel iets mis gegaan. Je was al wel getrouwd maar de voorwaarden waren nog niet openbaar.

Gelukkig kun je zelf eenvoudig controleren of en wanneer je voorwaarden zijn ingeschreven bij de rechtbank. Bij het online huwelijksgoederenregister voer je je achternaam en je trouwdatum in en dan verschijnt het nummer en de datum van de inschrijving.

Het proces van de registratie gaat nog steeds op papier. De notaris stuurt per post een kopie naar de rechtbank en een medewerker van de rechtbank voert de gegevens handmatig in. Dit betekent dat er vertraging kan zijn bij de inschrijving en dat er menselijke fouten kunnen worden gemaakt. Denk aan een spelfout in je achternaam. Controleer dus altijd na je trouwdag of de huwelijkse voorwaarden correct zijn ingeschreven. Is dat niet het geval? Neem dan direct contact op met je notaris. Want een verkeerde inschrijving is in beginsel jouw risico en niet van de schuldeiser!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven