Is je huwelijkse voorwaarden inschrijven zonde van je geld?

Het inschrijven van je huwelijkse voorwaarden is prijzig en niet verplicht. Logisch dus om je af te vragen of het wel zin heeft.

huwelijkse voorwaarden inschrijven

Wat is het voordeel van het inschrijven van je huwelijkse voorwaarden?

Stel je maakt huwelijkse voorwaarden omdat je risico loopt als ondernemer en daarom geen gemeenschap van goederen wilt. In dat geval is het inschrijven van je huwelijkse voorwaarden een bittere noodzaak. Want zonder inschrijving mogen je zakelijke schuldeisers er in beginsel van uit gaan dat je toch een gemeenschap van goederen hebt:

Artikel 1:116 lid 1 Burgerlijk Wetboek:

Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie der rechtbank binnen welker rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan, ter griffie van de rechtbank Den Haag.

Wanneer kun je overwegen om de huwelijkse voorwaarden niet in te schrijven?

Stel je bent geen ondernemer en je hebt ook geen schulden. Je wilt alleen maar huwelijkse voorwaarden omdat je uit principe geen gemeenschap van goederen wilt. Met andere woorden: mocht je huwelijk eindigen in een scheiding, dan wil je het vermogen niet met elkaar delen. Hier vind je een model waarmee je dat kunt regelen. In die situatie heeft het inschrijven van je huwelijkse voorwaarden weinig meerwaarde.

Een ander punt van zorg is je privacy. Ben je een bekende Nederlander? Of neem je in de voorwaarden afspraken of gegevens op die beslist niet openbaar mogen worden? Dan kun je er ook voor kiezen om de voorwaarden niet in te schrijven of maar deels in te schrijven. Dat laatste kan door in plaats van een compleet afschrift een gedeeltelijk uittreksel op te sturen aan de rechtbank.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven