Kun je alsnog partnerschapsvoorwaarden opstellen na je partnerschap?

Stel je bent een geregistreerd partnerschap aangegaan in gemeenschap van goederen en tijdens je partnerschap begint één van jullie voor zichzelf. Het starten van een eigen bedrijf brengt altijd risico met zich mee. Denk aan schulden, aansprakelijkheid, personeelskosten, belastingen, enzovoorts. Om elkaar te beschermen tegen deze risico’s kun je alsnog partnerschapsvoorwaarden opstellen na je partnerschap.

partnerschapsvoorwaarden opstellen na partnerschap

Hoe werkt het opstellen van partnerschapsvoorwaarden na je partnerschap?

In 2012 is de procedure hiervoor versimpeld. Je hebt geen goedkeuring meer nodig van de rechter om partnerschapsvoorwaarden op te stellen na je partnerschap. Dit betekent dat je nu kunt volstaan met de volgende 4 stappen:

  1. Een eerste afspraak op kantoor met de notaris om je wensen te bespreken.
  2. Het maken van een concept door de notaris.
  3. Een tweede afspraak op kantoor met de notaris om de akte te ondertekenen.
  4. Het verzorgen van de registratie door de notaris bij de rechtbank en het kadaster (als je een koophuis hebt).

Het verschil tussen partnerschapsvoorwaarden die je voor of na je partnerschap opstelt, is dat je in het laatste geval een gemeenschap van goederen moet verdelen.

Regel het op tijd!

Het verdelen van bezittingen is simpel. Daarvoor heb je alleen elkaar en de notaris nodig. Het verdelen van schulden is lastiger. Daarvoor heb je ook een handtekening nodig van de schuldeiser. Regel je partnerschapsvoorwaarden daarom ruim op tijd, want schuldeisers zijn op grond van de volgende regels goed beschermd:

Artikel 1:120 Burgerlijk Wetboek:

1.Tijdens het huwelijk gemaakte of gewijzigde huwelijkse voorwaarden beginnen te werken op de dag, volgende op die waarop de akte is verleden, tenzij in de akte een later tijdstip is aangewezen.

2. Bepalingen in deze huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien zij ten minste veertien dagen in het huwelijksgoederenregister ingeschreven waren.

Artikel 1:102 Burgerlijk Wetboek: Na ontbinding van de gemeenschap blijft ieder der echtgenoten voor het geheel aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden waarvoor hij voordien aansprakelijk was. Voor andere gemeenschapsschulden is hij hoofdelijk met de andere echtgenoot verbonden, met dien verstande evenwel dat daarvoor slechts kan worden uitgewonnen hetgeen hij uit hoofde van verdeling van de gemeenschap heeft verkregen (enz)

Dit laatste artikel betekent het volgende: Wanneer één van jullie als ondernemer aansprakelijk is, dan wordt de ander ook aansprakelijk op het moment dat je partnerschapsvoorwaarden maakt. Daarom is het zo belangrijk dat je de voorwaarden maakt voordat je als ondernemer verplichtingen aangaat.

Tip: hier vind je een gratis model voor stellen zonder koophuis die willen overstappen naar partnerschapsvoorwaarden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven