Kun je bij huwelijkse voorwaarden een hypotheek op 1 naam krijgen?

Natuurlijk is het juridisch gezien geen enkel probleem om een hypotheek op 1 naam af te sluiten als je huwelijkse voorwaarden hebt. De vraag is ook niet of het kan maar of de bank het wel wil.

huwelijkse voorwaarden hypotheek op 1 naam

Je huwelijksgoederenregime kun je op elk moment aanpassen. De bank heeft daar geen controle over. In theorie kun je vandaag een hypotheek afsluiten en morgen een gemeenschap van goederen maken. En je wederhelft kan schulden hebben of misschien zelfs op het punt staan om failliet te gaan. In de praktijk zal het voor een consument lastig zijn om een hypotheek voor een eigen woning af te sluiten zonder de echtgenoot te betrekken in de aanvraag.

Ongeacht wie de lening afsluit, om een hypotheekrecht op je woonhuis te vestigen heb je altijd een handtekening van je echtgenoot nodig. Daarbij maakt het niet uit of je huwelijkse voorwaarden hebt en wat daar in staat. En het maakt ook niet uit wie eigenaar is van het huis.

Artikel 1:88 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek:

Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen: a. overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren.

Het geven van de hierboven bedoelde toestemming betekent nog niet dat je aansprakelijk bent.

Zakelijke hypotheek

Stel je dat je samen met je compagnon een hypotheek afsluit voor de aankoop van een bedrijfspand. Jullie zijn allebei gehuwd met voorwaarden omdat je ondernemer bent en het is de bedoeling om de echtgenotes er buiten te laten. In dit geval gaat het niet om een woning en heb je geen toestemming nodig op grond van artikel 1:88 lid 1 sub a. Toch heb je toestemming nodig, maar nu op grond van 1:88 lid 1 sub c:

Artikel 1:88 lid 1 sub c Burgerlijk Wetboek: Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen: (enz) c. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;

Beperkte gemeenschap van goederen

Een bijzondere situatie doet zich voor wanneer je getrouwd bent zonder huwelijkse voorwaarden na 2018 terwijl je al een huis had op je eigen naam. Stel je wilt de hypotheek daarvan oversluiten en je echtgenoot tekent daarvoor mee en wordt hierdoor medeschuldenaar. Op grond van de wet valt deze schuld niet in de beperkte gemeenschap van goederen omdat deze betrekking heeft op een huis dat er ook niet in valt.

Artikel 1:94 lid 7 Burgerlijk Wetboek: De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle vóór het bestaan van de gemeenschap ontstane gemeenschappelijke schulden, alle schulden betreffende goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden van ieder van de echtgenoten, met uitzondering van schulden: a. betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen (enz)

Ten opzichte van je echtgenoot klopt die situatie natuurlijk niet, omdat hij wel aansprakelijk wordt maar geen eigenaar is. Dit kun je bijvoorbeeld oplossen door alsnog huwelijkse voorwaarden te maken waarbij je de woning in de gemeenschap van goederen stopt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven