Kun je huwelijkse voorwaarden laten vervallen?

Stel je bent ooit getrouwd onder huwelijkse voorwaarden maar de inhoud is inmiddels niet meer actueel. Eigenlijk zou je wel verder willen met een gemeenschap van goederen. Kun je in dat geval de huwelijkse voorwaarden laten vervallen? Ja, dit kan!

huwelijkse voorwaarden laten vervallen

In 2012 is het een stuk eenvoudiger geworden om over te stappen van huwelijkse voorwaarden naar een gemeenschap van goederen. Sinds dat jaar heb je voor een wijziging in je “huwelijksgoederenregime” geen goedkeuring meer nodig van de rechter.

Artikel 1:119 Burgerlijk Wetboek (oud)

1 Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk behoeft de goedkeuring van de rechtbank. Bij het verzoekschrift der echtgenoten wordt een ontwerp van de notariële akte overgelegd. Het verzoekschrift kan zonder tussenkomst van een advocaat worden ingediend.

2 De gehele of gedeeltelijke goedkeuring wordt slechts geweigerd, indien gevaar voor benadeling van schuldeisers bestaat, of indien een of meer voorwaarden strijden met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde.

3 Indien de akte niet is verleden binnen drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de beschikking waarbij de goedkeuring is verleend, vervalt deze.

– dit wetsartikel is vervallen per 1 januari 2012 –

Het laten vervallen van je huwelijkse voorwaarden is in feite een wijziging van je huwelijkse voorwaarden en moet daarom bij notariële akte. Omdat dit nu mogelijk is zonder goedkeuring van de rechter, kan het snel en vallen de kosten mee. Op de grootste landelijke vergelijkingssite voor notarissen is het laagste tarief hiervoor € 533,- (gecheckt in april 2022). In dat bedrag is € 202,- aan leges begrepen voor de registratie. Maar deze registratie is niet verplicht. Het laten vervallen van je huwelijkse voorwaarden moet dus mogelijk zijn vanaf € 331,- inclusief BTW.

Wat is het gevolg van het laten vervallen van je huwelijkse voorwaarden?

Als je stopt met je huwelijkse voorwaarden, dan val je vanaf dat moment onder de wettelijke regeling. En die is gewijzigd in 2018. De standaard regeling is nu dat je een beperkte in plaats van een algehele gemeenschap van goederen krijgt. Waarschijnlijk wil je geen beperkte gemeenschap van goederen. Want het uitgangspunt daarvan is dat, in beginsel, alleen wat je na die datum spaart of koopt er in valt. Het vermogen dat je nu al hebt, blijft dus gescheiden. Gelukkig kun je in je huwelijkse voorwaarden nog wel kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen. Daardoor wordt alles wel van je samen.

Als je voor dat laatste kiest, dus een algehele gemeenschap van goederen, dan is er nog wel één uitzondering van toepassing. Net als onder de oude wet van vóór 2018 blijft een erfenis of schenking altijd privé wanneer de erflater of schenker dat heeft bepaald met een “uitsluitingsclausule”.


Artikel 1:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek:

Goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, blijven buiten de gemeenschap, ook al zijn echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen dat krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen dan wel de vruchten daarvan in de gemeenschap vallen.

Tip: in het menu onder voorbeelden vind je een gratis model akte waarmee je dit kunt regelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven