Kun je huwelijkse voorwaarden ook in het Frans laten maken?

Een notariële akte kun je in elke gewenste taal laten maken, mits:

  • jullie zelf deze taal verstaan;
  • en de notaris deze taal ook verstaat.

Dit betekent dat het geen probleem is om je huwelijkse voorwaarden in het Frans te laten maken bij een Nederlandse notaris. De enige voorwaarde is dus dat iedereen deze taal begrijpt. Het kan nog wel lastig zijn om een notaris te vinden die de Franse taal voldoende beheerst.

huwelijkse voorwaarden frans

Een akte van huwelijkse voorwaarden wordt in het Frans een “contrat de mariage” genoemd.

Kun je huwelijkse voorwaarden die in het Frans zijn gemaakt wel registreren?

Je kunt tegen een probleem aanlopen als je de huwelijkse voorwaarden in een andere taal wilt laten registreren:

  • Registratie bij de rechtbank is nodig als je de huwelijkse voorwaarden maakt om elkaar te beschermen tegen schuldeisers. Bij sommige rechtbanken lukt het om de voorwaarden in te laten schrijven in een andere taal maar er is een grote kans dat de rechtbank dit weigert zonder een officiële Nederlandse vertaling. Dat betekent dus extra kosten.
  • Registratie bij het Kadaster is nodig als je de voorwaarden maakt tijdens je huwelijk en samen eigenaar bent van een koophuis. Het Kadaster accepteert geen stukken in het Frans. Dat is natuurlijk wel een beetje flauw, aangezien het Kadaster werd ingevoerd onder Napoleon toen het Frans de officiële taal van Nederland was. Als je akte naar het Kadaster moet, dan kun je er voor kiezen om de voorwaarden in het Nederlands te laten maken en een Franse tolk/vertaler in te schakelen.

Dit zijn de wettelijke regels voor een notariële akte in een andere taal:

Artikel 42 lid 1 en 2 van de Wet op het notarisambt:

1. De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien partijen zulks verlangen, wordt de akte verleden in een vreemde of de Friese taal, mits de notaris die taal voldoende verstaat, tenzij de wet anders bepaalt. Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt.

2. De akte kan in meer dan één taal worden verleden. In dat geval wordt de tekst in de ene taal gevolgd door de tekst in een andere taal. Deze bepaling is ook van toepassing indien de akte wordt verleden in de Nederlandse en de Friese taal, of de Friese taal één van de talen is waarin de akte is verleden.

Artikel 41 lid 1 en 3 Kadasterwet:

1. Ter inschrijving van een feit dat is opgenomen in een stuk gesteld in een vreemde of de Friese taal, wordt naast dat ter inschrijving aangeboden stuk een letterlijke vertaling in het Nederlands ter inschrijving aangeboden, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor die taal als bevoegd toegelaten beëdigd vertaler, of, indien het een in te schrijven notariële akte in de Friese taal betreft, door de notaris voor wie de akte is verleden.

3. De vertalingen worden ingeschreven in plaats van de in de vreemde of Friese taal gestelde stukken, die onder de bewaarder blijven berusten.

Artikel 1 lid 1 sub a Besluit Huwelijksgoederenregister 1969

Wanneer een inschrijving wordt verlangd in het huwelijksgoederenregister, moeten de volgende stukken aan de griffier worden overgelegd: a. ter inschrijving van bepalingen in huwelijkse voorwaarden of in voorwaarden van een geregistreerd partnerschap: een authentiek afschrift of uittreksel van de akte waarbij die bepalingen zijn vastgesteld

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven