Kun je huwelijkse voorwaarden terugdraaien?

Stel je wilt van je huwelijkse voorwaarden af, kun je deze dan terugdraaien? Dit zijn de manieren waarop je van je huwelijkse voorwaarden af kunt komen, goedschiks of kwaadschiks.

huwelijkse voorwaarden terugdraaien

Schrappen in overleg

Er zijn aardig wat stellen die in overleg hun huwelijkse voorwaarden schrappen of aanpassen. Helemaal schrappen, daarvoor kun je kiezen als je verder wilt met een gemeenschap van goederen. Aanpassen is mogelijk wanneer je nieuwe afspraken wilt maken omdat de oude afspraken niet meer passend zijn. De procedure hiervoor is in 2012 vereenvoudigd. Je hebt nu alleen nog maar een notaris nodig voor het terugdraaien van je huwelijkse voorwaarden. Goedkeuring door de rechter is sinds 2012 niet meer nodig.

Eenzijdig vernietigen

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat één van beiden spijt heeft van de afspraken maar de ander niet. In extreme gevallen kun je huwelijkse voorwaarden vernietigen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dwaling, bedrog of bedreiging. Je krijgt dat niet zo maar voor elkaar omdat je huwelijkse voorwaarden alleen maar bij de notaris kunt maken. Het heeft dus weinig zin om te ontkennen dat het je handtekening is of te stellen dat je de tekst niet hebt begrepen. Voor het terugdraaien van je huwelijkse voorwaarden door middel van vernietiging heb je een advocaat nodig. Bij de notaris kun je dit dus niet regelen.

Artikel 3:44 Burgerlijk Wetboek:

1. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.

2. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.

3. Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.

4. Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.

5. Indien een verklaring is tot stand gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden van de zijde van iemand die geen partij bij de rechtshandeling is, kan op dit gebrek geen beroep worden gedaan jegens een wederpartij die geen reden had het bestaan ervan te veronderstellen.

Klagen bij de notaris

Soms legt iemand de schuld voor nadelige huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Vind je dat je niet goed bent voorgelicht of zelfs schade hebt geleden door toedoen van de notaris? Dan kun je een tuchtklacht indienen of de notaris aansprakelijk stellen. Let op: dit zijn twee verschillende procedures. De tuchtrechter kent geen schadevergoeding toe. En de gewone rechter kan de notaris niet tuchtrechtelijk aanpakken. Voordat je een klacht indient, doe je er verstandig aan om te overleggen met een gespecialiseerd tuchtrecht advocaat. Of vraag een andere notaris bij jou in de buurt eens om advies.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven