Kun je ook huwelijkse voorwaarden maken zonder notaris?

Echte huwelijkse voorwaarden kun je niet maken zonder notaris. Maar er zijn wel een paar onderwerpen die nu automatisch zijn geregeld. En een paar afspraken kun je wel degelijk maken zonder een notaris er bij te halen.

huwelijkse voorwaarden zonder notaris

1. Vanzelf geregeld, ook zonder huwelijkse voorwaarden

Bij een huwelijk na 2018 zijn een paar zaken nu vanzelf geregeld, ook zonder huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

  1. Een studieschuld van voor je huwelijk valt niet meer in de gemeenschap van goederen.
  2. Privé vermogen van voor je huwelijk valt ook niet meer in de gemeenschap van goederen.
  3. Een erfenis of schenking die je krijgt tijdens het huwelijk blijft privé.

Meer stellen trouwen nu zonder een bezoek aan de notaris omdat ze geen behoefte meer hebben aan huwelijkse voorwaarden.

2. Vergoedingsrechten mag je zonder notaris op papier zetten

Als je in beperkte gemeenschap van goederen trouwt, dan kunnen er vergoedingsrechten ontstaan. Denk aan het geval dat je samen een huis koopt en één van beiden daar spaargeld in steekt dat je al had vóór het huwelijk. Je privé vermogen heeft in dat geval een vergoedingsrecht op de gemeenschap van goederen. Tot op zekere hoogte kun je daarover afspraken maken zonder huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Check wel altijd of dit ook voor jouw situatie klopt. Want je kunt je vergissen over het wel of niet privé zijn van bepaald vermogen.

Artikel 1:95 lid 2 Burgerlijk Wetboek:

Indien een goed tot de gemeenschap gaat behoren en een echtgenoot bij de verkrijging uit zijn eigen vermogen aan de tegenprestatie heeft bijgedragen, komt deze echtgenoot een vergoedingsvordering toe, waarvan het beloop overeenkomstig artikel 87, tweede en derde lid, wordt bepaald.

Artikel 1:87 lid 4 Burgerlijk Wetboek:

Echtgenoten kunnen bij overeenkomst afwijken van het eerste lid tot en met het derde lid. (enz)

3. Welke spullen zijn van wie?

De roerende zaken die ieder van jullie al had voor het huwelijk, vallen niet meer in de beperkte gemeenschap van goederen. Denk aan je fiets, auto, kleding, sieraden, kunst en andere roerende zaken. Tot 2018 stond er in de wet dat je een lijst van deze zaken bij de notaris hoorde te maken:

Artikel 1:130 Burgerlijk Wetboek (vervallen): Een echtgenoot kan tegen derden zijn aanbreng van bij huwelijkse voorwaarden buiten de gemeenschap gehouden goederen, voor wat betreft rechten aan toonder en zaken die geen registergoederen zijn, slechts bewijzen door hun vermelding in de akte van huwelijkse voorwaarden of in een door de partijen en de notaris ondertekende, aan de minuut van die akte vastgehechte beschrijving. Indien de vermelding van een goed geen afdoende omschrijving daarvan biedt, kan aanvullend bewijs door alle middelen worden geleverd; ten aanzien van goederen die een echtgenoot buiten diens weten opgekomen waren, kan het bewijs door alle middelen worden geleverd.

Omdat iedereen privé zaken heeft bij een beperkte gemeenschap van goederen, kun je zo’n lijst nu maken zonder huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Artikel 1:130 is vervallen. Natuurlijk sta je wel sterker met een lijst die je bij de notaris maakt, maar ander bewijs is in beginsel gewoon geldig. Ook ten opzichte van schuldeisers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven