Kun je partnerschapsvoorwaarden ontbinden?

Je partnerschapsvoorwaarden ontbinden kan sinds een wetswijziging in 2012 een stuk sneller en goedkoper. Je hebt geen goedkeuring van de rechtbank meer nodig en kunt dus volstaan met een bezoek aan de notaris. Maar een tweede wijziging in 2018 dwingt je wel tot een keuze tussen een algehele of beperkte gemeenschap van goederen.

partnerschapsvoorwaarden ontbinden

Procedure voor het ontbinden van je partnerschapsvoorwaarden

Gebruikelijk zijn de volgende 3 of 4 stappen als je de partnerschapsvoorwaarden wilt ontbinden omdat je wilt overstappen naar een gemeenschap van goederen:

  1. Een eerste gesprek bij de notaris om over je wensen te praten. Veel stellen willen bijvoorbeeld ook meteen een testament of levenstestament maken. En je moet het hebben over het verschil tussen een algehele en beperkte gemeenschap van goederen.
  2. De notaris maakt een concept voor de akte.
  3. Een tweede afspraak bij de notaris om de akte te ondertekenen.
  4. Eventueel een registratie bij de rechtbank. Deze vierde stap is niet verplicht.

Verschil tussen algeheel en beperkt

Bij het ontbinden van je partnerschapsvoorwaarden moet je dus een keuze maken tussen de algehele of beperkte gemeenschap van goederen.

  • In een algehele gemeenschap van goederen vallen in beginsel alle schulden en bezittingen die je op dit moment hebt en in de toekomst nog krijgt. Een uitzondering is een erfenis of schenking die je krijgt met een “uitsluitingsclausule”. Deze blijft altijd privé. Ook als je iets anders afspreekt.
  • In een beperkte gemeenschap van goederen valt in beginsel alles wat je al samen had. Je huidige privé schulden en bezittingen vallen er dus niet in. Wat er ook niet in valt, zijn erfenissen en schenkingen die je tijdens het partnerschap krijgt. Ongeacht of er een “uitsluitingsclausule” op zit. Verder vallen alle nieuwe bezittingen en schulden in de beperkte gemeenschap. Ook als ze op één naam staan.


Artikel 1:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek:

Goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, blijven buiten de gemeenschap, ook al zijn echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen dat krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen dan wel de vruchten daarvan in de gemeenschap vallen.

De meeste stellen zullen bij een wijziging van de voorwaarden kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen. Je hebt ook nog een derde optie, namelijk het finaal verrekenbeding. Vooral als er sprake is van een onderneming of er specifieke bezittingen zijn die je wilt uitzonderen, kan een finaal verrekenbeding een mooie oplossing zijn. De notaris vertelt je er graag meer over.

Tip: Hier vind je een gratis model waarmee je dit kunt regelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven