Kun je partnerschapsvoorwaarden zelf opstellen zonder notaris?

Echte partnerschapsvoorwaarden kun je niet opstellen zonder notaris. Maar over een paar onderwerpen uit je partnerschapsvoorwaarden kun je wel zelf iets op papier zetten.

partnerschapsvoorwaarden zelf opstellen zonder notaris

1. Vanzelf geregeld, ook zonder partnerschapsvoorwaarden

Als je een partnerschap aangaat na 2018 dan zijn een paar zaken nu vanzelf geregeld, ook zonder partnerschapsvoorwaarden bij de notaris.

  1. Had je een studieschuld vóór je partnerschap? Deze valt niet meer in de gemeenschap van goederen.
  2. Je spaargeld of ander privé vermogen dat je al had, gaat niet meer de gemeenschap van goederen in.
  3. Als je tijdens het partnerschap een erfenis of schenking krijgt, dan blijft deze privé.

Meer stellen zullen hierdoor een partnerschap aangaan zonder een bezoek aan de notaris omdat er geen reden meer is voor partnerschapsvoorwaarden. Maar trek niet te snel je conclusies. Voor veel stellen blijft het verstandig om voorwaarden te maken. Vooral als één van beiden ondernemer is.

2. Je partnerschapsvoorwaarden zoveel mogelijk zelf regelen

Voor partnerschapsvoorwaarden bestaan geen vaste tarieven. Dit betekent in de praktijk dat hoe meer aandacht je vraagt van de notaris, hoe hoger de rekening is. Wil je zelf een tekst opstellen en de notaris alleen maar betalen voor een handtekening? Kleine kans dat je dit voor elkaar krijgt. De notaris hoort je grondig te bevragen en te informeren. Pas daarna zal de notaris een concept maken voor je partnerschapsvoorwaarden.

Wat je natuurlijk wel kunt doen, is zelf van tevoren uitzoeken welke opties er zijn en welke keuzes bij jullie passen. Dat bespaart een hoop tijd bij de notaris en daarmee zou je goedkoper uit moeten zijn. Je kunt hiervoor de video’s en voorbeelden op deze website gebruiken.

3. Voor vergoedingsrechten kun je zelf iets opstellen zonder notaris

Als je een partnerschap aangaat in beperkte gemeenschap van goederen, dan kan er een vergoedingsrecht ontstaan. Denk aan het geval dat je samen een huis koopt en één van beiden daar spaargeld in steekt dat je al had vóór je partnerschap. Je privé vermogen heeft in dat geval een vergoedingsrecht op de gemeenschap van goederen. Je mag zelf iets opstellen over de hoogte van het bedrag, zonder partnerschapsvoorwaarden te maken bij de notaris. Voordat je dit doet, is het verstandig om wel te checken bij de notaris of dit ook klopt voor jullie geval. Want een vergissing over het wel of niet privé zijn van bepaald vermogen is al snel gemaakt.

Artikel 1:95 lid 2 Burgerlijk Wetboek: Indien een goed tot de gemeenschap gaat behoren en een echtgenoot bij de verkrijging uit zijn eigen vermogen aan de tegenprestatie heeft bijgedragen, komt deze echtgenoot een vergoedingsvordering toe, waarvan het beloop overeenkomstig artikel 87, tweede en derde lid, wordt bepaald.

Artikel 1:87 lid 4 Burgerlijk Wetboek: Echtgenoten kunnen bij overeenkomst afwijken van het eerste lid tot en met het derde lid. (enz)

(deze regels voor gehuwden gelden ook voor geregistreerde partners)

4. Wat is van wie? Een lijst mag je nu zelf opstellen.

De roerende zaken die ieder van jullie al had voor het partnerschap, vallen niet meer in de beperkte gemeenschap van goederen. Denk aan je fiets, auto, kleding, sieraden, kunst en andere roerende zaken. Tot 2018 stond er in de wet dat je een lijst van deze zaken bij de notaris hoorde te maken:

Artikel 1:130 Burgerlijk Wetboek:

Een echtgenoot kan tegen derden zijn aanbreng van bij huwelijkse voorwaarden buiten de gemeenschap gehouden goederen, voor wat betreft rechten aan toonder en zaken die geen registergoederen zijn, slechts bewijzen door hun vermelding in de akte van huwelijkse voorwaarden of in een door de partijen en de notaris ondertekende, aan de minuut van die akte vastgehechte beschrijving. Indien de vermelding van een goed geen afdoende omschrijving daarvan biedt, kan aanvullend bewijs door alle middelen worden geleverd; ten aanzien van goederen die een echtgenoot buiten diens weten opgekomen waren, kan het bewijs door alle middelen worden geleverd.

(Dit artikel gold ook voor geregistreerd partners.)

Omdat iedereen privé zaken heeft bij een beperkte gemeenschap van goederen, mag je een lijst daarvan nu zelf opstellen zonder partnerschapsvoorwaarden te maken bij de notaris. Artikel 1:130 is compleet vervallen. Natuurlijk sta je wel sterker met een lijst die je bij de notaris maakt, maar ander bewijs is in beginsel gewoon geldig. Ook ten opzichte van schuldeisers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven