belasting

Waarom staat er in huwelijkse voorwaarden iets over de premie voor levensverzekering?

In huwelijkse voorwaarden staat iets over de premie van een levensverzekering omdat je daarmee erfbelasting kunt besparen. De reden hiervoor is artikel 13 van de Successiewet: Artikel 13 lid 1 Successiewet: Al wat ten gevolge van of na het overlijden van een erflater wordt verkregen krachtens een overeenkomst van levensverzekering, ongevallenverzekering daaronder begrepen, of krachtens …

Waarom staat er in huwelijkse voorwaarden iets over de premie voor levensverzekering? Lees meer »

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden?

Een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden betekent dat je afrekent alsof er een gemeenschap van goederen was. Het voordeel hiervan is dat het bij overlijden een hoop erfbelasting kan besparen. Stel je trouwt met elkaar onder huwelijkse voorwaarden. Eén van beiden heeft geen vermogen en de ander heeft een vermogen van 1 …

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden? Lees meer »

Scroll naar boven