erfenis

Wanneer schrijf je huwelijkse voorwaarden in bij het CTR?

Huwelijkse voorwaarden schrijf je in bij het CTR als er: Het klinkt misschien raar om een andere akte dan een testament in te schrijven bij het CTR (centraal testamentenregister) maar het komt vaker voor dan je denkt. In de meeste samenlevingscontracten staat een verblijvingsbeding bij overlijden. Bijna alle samenlevingscontracten worden daarom ingeschreven bij het CTR. […]

Wanneer schrijf je huwelijkse voorwaarden in bij het CTR? Lees verder »

Ben je met huwelijkse voorwaarden wel of geen fiscaal partner?

De fiscale en civiele wereld kunnen soms heel verschillend zijn. Met of zonder huwelijkse voorwaarden, in beide gevallen ben je fiscaal partner voor de inkomstenbelasting. Dit komt omdat het fiscaal partnerschap een gevolg is van het huwelijk. De inhoud van je voorwaarden doet er niet toe voor de vraag of je fiscaal partner bent. Het

Ben je met huwelijkse voorwaarden wel of geen fiscaal partner? Lees verder »

Wat zijn “huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods”?

Huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods zijn huwelijkse voorwaarden waarin: Het klinkt een beetje raar om een andere akte dan een testament tegen te komen op het uittreksel van het Centraal Testamentenregister maar het komt vaker voor dan je denkt: De verplichting om deze akten in te schrijven in het testamentenregister volgt uit de

Wat zijn “huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods”? Lees verder »

Wat hebben huwelijkse voorwaarden te maken met een uitsluitingsclausule?

Er zijn veel misverstanden over het verband tussen huwelijkse voorwaarden en de uitsluitingsclausule. Is zo’n clausule nog wel nodig? En zo ja, welke variant past dan bij welke huwelijkse voorwaarden? Geen huwelijkse voorwaarden vóór en ná 2018 Een uitsluitingsclausule houdt in dat je in een schenkingsakte of in je testament bepaalt dat een schenking of

Wat hebben huwelijkse voorwaarden te maken met een uitsluitingsclausule? Lees verder »

Hoeveel kosten partnerschapsvoorwaarden en een testament?

Veel stellen komen er niet onderuit om ook een testament te maken naast hun voorwaarden. Vooral kinderen uit een vorige relatie zijn daarvoor een goede redenen. Het erfrecht is met name gericht op bescherming van de langstlevende. Maar een eerlijke verdeling van de erfenis over de kinderen, dat zal je toch echt zelf moeten regelen

Hoeveel kosten partnerschapsvoorwaarden en een testament? Lees verder »

Waarom staat er in huwelijkse voorwaarden iets over de premie voor levensverzekering?

In huwelijkse voorwaarden staat iets over de premie van een levensverzekering omdat je daarmee erfbelasting kunt besparen. De reden hiervoor is artikel 13 van de Successiewet: Artikel 13 lid 1 Successiewet: Al wat ten gevolge van of na het overlijden van een erflater wordt verkregen krachtens een overeenkomst van levensverzekering, ongevallenverzekering daaronder begrepen, of krachtens

Waarom staat er in huwelijkse voorwaarden iets over de premie voor levensverzekering? Lees verder »

Heb je bij koude uitsluiting in huwelijkse voorwaarden wel recht op de erfenis?

Wanneer je koude uitsluiting opneemt in je huwelijkse voorwaarden, dan heb je bij een scheiding minimale aanspraken op elkaars vermogen. Maar eindigt je huwelijk door overlijden? Dan maakt de inhoud van je huwelijkse voorwaarden geen verschil. Want niet de voorwaarden maar het testament bepaalt wie de erfgenaam is. En maakt je echtgenoot een testament waarin

Heb je bij koude uitsluiting in huwelijkse voorwaarden wel recht op de erfenis? Lees verder »

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden?

Een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden betekent dat je afrekent alsof er een gemeenschap van goederen was. Het voordeel hiervan is dat het bij overlijden een hoop erfbelasting kan besparen. Stel je trouwt met elkaar onder huwelijkse voorwaarden. Eén van beiden heeft geen vermogen en de ander heeft een vermogen van 1

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden? Lees verder »

Kun je huwelijkse voorwaarden en een langstlevende testament combineren?

In één keer je huwelijkse voorwaarden en langstlevende testament regelen kan een hoop kosten schelen. Want bij de meeste notarissen krijg je dan een soort “combi” korting. Maar korting of niet: voor veel stellen is het maken van een testament bij het huwelijk ook echt nodig. Dit zijn de 4 beste redenen om je huwelijkse

Kun je huwelijkse voorwaarden en een langstlevende testament combineren? Lees verder »

Heb je met huwelijkse voorwaarden wel recht op de erfenis van je partner?

Het wel of niet hebben van huwelijkse voorwaarden maakt in beginsel niet uit voor je rechten op de erfenis van je partner. Dit komt omdat je op grond van de wet daarover geen afspraken mag maken in je voorwaarden: Artikel 1:121 lid 3 Burgerlijk Wetboek Zij (de partijen bij huwelijkse voorwaarden) kunnen niet afwijken van

Heb je met huwelijkse voorwaarden wel recht op de erfenis van je partner? Lees verder »

Hoe werken huwelijkse voorwaarden bij overlijden?

Er zijn drie momenten waarop je huwelijkse voorwaarden weer tevoorschijn komen: een faillissement, scheiding of overlijden. Als je failliet gaat of gaat scheiden, is er een groot verschil tussen het wel of niet hebben van huwelijkse voorwaarden. Bij overlijden is het verschil kleiner. Zonder testament gaat de hele erfenis naar de langstlevende, ongeacht de inhoud

Hoe werken huwelijkse voorwaarden bij overlijden? Lees verder »

Scroll naar boven