erfenis

Wanneer schrijf je huwelijkse voorwaarden in bij het CTR?

Huwelijkse voorwaarden schrijf je in bij het CTR als er: Het klinkt misschien raar om een andere akte dan een testament in te schrijven bij het CTR (centraal testamentenregister) maar het komt vaker voor dan je denkt. In de meeste samenlevingscontracten staat een verblijvingsbeding bij overlijden. Bijna alle samenlevingscontracten worden daarom ingeschreven bij het CTR. …

Wanneer schrijf je huwelijkse voorwaarden in bij het CTR? Lees meer »

Wat zijn “huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods”?

Huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods zijn huwelijkse voorwaarden waarin: Het klinkt een beetje raar om een andere akte dan een testament tegen te komen op het uittreksel van het Centraal Testamentenregister maar het komt vaker voor dan je denkt: De verplichting om deze akten in te schrijven in het testamentenregister volgt uit de …

Wat zijn “huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods”? Lees meer »

Wat hebben huwelijkse voorwaarden te maken met een uitsluitingsclausule?

Er zijn veel misverstanden over het verband tussen huwelijkse voorwaarden en de uitsluitingsclausule. Is zo’n clausule nog wel nodig? En zo ja, welke variant past dan bij welke huwelijkse voorwaarden? Geen huwelijkse voorwaarden vóór en ná 2018 Een uitsluitingsclausule houdt in dat je in een schenkingsakte of in je testament bepaalt dat een schenking of …

Wat hebben huwelijkse voorwaarden te maken met een uitsluitingsclausule? Lees meer »

Waarom staat er in huwelijkse voorwaarden iets over de premie voor levensverzekering?

In huwelijkse voorwaarden staat iets over de premie van een levensverzekering omdat je daarmee erfbelasting kunt besparen. De reden hiervoor is artikel 13 van de Successiewet: Artikel 13 lid 1 Successiewet: Al wat ten gevolge van of na het overlijden van een erflater wordt verkregen krachtens een overeenkomst van levensverzekering, ongevallenverzekering daaronder begrepen, of krachtens …

Waarom staat er in huwelijkse voorwaarden iets over de premie voor levensverzekering? Lees meer »

Heb je bij koude uitsluiting in huwelijkse voorwaarden wel recht op de erfenis?

Wanneer je koude uitsluiting opneemt in je huwelijkse voorwaarden, dan heb je bij een scheiding minimale aanspraken op elkaars vermogen. Maar eindigt je huwelijk door overlijden? Dan maakt de inhoud van je huwelijkse voorwaarden geen verschil. Want niet de voorwaarden maar het testament bepaalt wie de erfgenaam is. En maakt je echtgenoot een testament waarin …

Heb je bij koude uitsluiting in huwelijkse voorwaarden wel recht op de erfenis? Lees meer »

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden?

Een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden betekent dat je afrekent alsof er een gemeenschap van goederen was. Het voordeel hiervan is dat het bij overlijden een hoop erfbelasting kan besparen. Stel je trouwt met elkaar onder huwelijkse voorwaarden. Eén van beiden heeft geen vermogen en de ander heeft een vermogen van 1 …

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding bij overlijden in je huwelijkse voorwaarden? Lees meer »

Scroll naar boven