Waar kun je huwelijkse voorwaarden opvragen?

Er zijn meerdere manieren waarop je huwelijkse voorwaarden kunt opvragen. Nadat de voorwaarden getekend zijn, bewaart de notaris een kopie in de kluis van het kantoor. Het aanstaande echtpaar krijgt één of meer kopieën mee naar huis. En meestal wordt er ook een kopie ingeschreven bij het huwelijksgoederenregister van de rechtbank.

huwelijkse voorwaarden opvragen

Huwelijkse voorwaarden worden op drie plekken bewaard:

  1. Bij de notaris.
  2. Bij het echtpaar.
  3. Bij de rechtbank.

1. Kopie huwelijkse voorwaarden laten maken door de notaris

Derden, zoals schuldeisers, kunnen bij de notaris geen kopie opvragen. Dat kan alleen een echtgenoot zelf of een vertegenwoordiger doen, zoals bijvoorbeeld een curator.

Artikel 49 lid 1 sub a Wet op het notarisambt:

Voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, geeft de notaris van de tot zijn protocol behorende notariële akten: a. afschriften, uittreksels en grossen uit aan partijen bij de akte en aan degenen die een recht ontlenen aan de akte indien de gehele inhoud van de akte van rechtstreeks belang is voor dat recht;

2. Huwelijkse voorwaarden opvragen bij het echtpaar zelf

Natuurlijk kun je ook een kopie van de huwelijkse voorwaarden opvragen bij het echtpaar. Bijvoorbeeld als je zaken wilt doen met iemand die gehuwd is en wilt weten of er wel of geen gemeenschap van goederen is. Is het echtpaar dit verplicht? Nee, maar aan de andere kant ben jij ook niet verplicht om zaken met ze te doen. Een nadeel van het opvragen bij het echtpaar zelf is dat je niet te maken hebt met een onafhankelijke partij. Je weet dus niet zeker of de kopie wel actueel of compleet is.

Artikel 1:116 lid 1 Burgerlijk Wetboek: Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister (enz)

3. Huwelijkse voorwaarden inzien bij de rechtbank

De derde plek waar je huwelijkse voorwaarden kunt opvragen is het huwelijksgoederenregister. Inschrijving is niet verplicht maar de meeste stellen kiezen daar wel voor. Om er achter te komen of een echtpaar voorwaarden heeft, moet je wel hun achternamen en trouwdatum kennen.

Artikel 1 lid 1 sub a Besluit Huwelijksgoederenregister:

Wanneer een inschrijving wordt verlangd in het huwelijksgoederenregister, moeten de volgende stukken aan de griffier worden overgelegd: a. ter inschrijving van bepalingen in huwelijkse voorwaarden of in voorwaarden van een geregistreerd partnerschap: een authentiek afschrift of uittreksel van de akte waarbij die bepalingen zijn vastgesteld;

Artikel 4 Besluit Huwelijksgoederenregister:

De griffier is verplicht aan ieder kosteloos inzage van het register te verstrekken. Hij is voorts verplicht om – met inachtneming van het bij of krachtens de Wet griffierechten burgerlijke zaken bepaalde – aan ieder een uittreksel uit het register te verstrekken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven