Waarom staat er een rechtskeuze in huwelijkse voorwaarden?

Zonder een rechtskeuze in je huwelijkse voorwaarden kan je huwelijk onder het recht van een land vallen waarvan je dit niet wilt.

huwelijkse voorwaarden rechtskeuze

Welk recht is van toepassing?

Maak je voor je huwelijk geen keuze, dan is het recht van toepassing van het land waar je samen woont direct na je trouwdag. In beginsel maakt het dus niet uit of je in het buitenland trouwt. Het gaat er om waar je woont. Woon je beiden in een ander land? Dan geldt het recht van je nationaliteit, mits je beiden dezelfde nationaliteit hebt. Heb je een verschillende nationaliteit, dan geldt het recht van land waarmee je “de nauwste band” hebt.

Artikel 26 lid 1 van de EU Verordening 2016/1103:

Toepasselijk recht bij gebreke van een rechtskeuze door de partijen

Bij gebreke van een rechtskeuzeovereenkomst overeenkomstig artikel 22, is op het huwelijksvermogensstelsel het recht van toepassing van de staat:

a. waar de echtgenoten na de huwelijkssluiting hun eerste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats hebben, of, bij gebreke daarvan,

b. waarvan beide echtgenoten op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nationaliteit bezitten, of, bij gebreke daarvan,

c. waarmee de echtgenoten samen op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nauwste band hebben, met inachtneming van alle omstandigheden.

Rechtskeuze in huwelijkse voorwaarden

Je kunt afwijken van de wettelijke volgorde door een rechtskeuze te maken in je huwelijkse voorwaarden. In Nederland moet je daarvoor naar de notaris. Je kunt alleen kiezen voor het recht van een land waarin je woont of waarvan je de nationaliteit hebt.

Stel dat je als Nederlands echtpaar trouwt en meteen daarna vertrekt naar een ander land. Bijvoorbeeld omdat je van plan bent om een paar jaar te wonen en werken in een land waar samenwonen niet wordt erkend. In dat geval is het belangrijk om een rechtskeuze te maken in je huwelijkse voorwaarden omdat je “eerste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats” niet in Nederland is. Er is een grote kans dat je niet gehuwd wilt zijn onder het goederenrecht van een land waar je tijdelijk woont.

Artikel 22 lid 1 van de EU Verordening 2016/1103:

Rechtskeuze

De echtgenoten of toekomstige echtgenoten kunnen overeenkomen om te bepalen welk recht op hun huwelijksvermogensstelsel van toepassing is of om hun keuze te wijzigen, mits het om het recht van een van de volgende staten gaat:

a. het recht van de staat waar, op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst, zich de gewone verblijfplaats van een of beide echtgenoten of toekomstige echtgenoten bevindt, of

b. het recht van een staat waarvan een van de echtgenoten of toekomstige echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de nationaliteit heeft.

Wat staat er in een een rechtskeuze?

Een rechtskeuze kan heel kort zijn. De volgende tekst volstaat:

Rechtskeuze

Ons huwelijksvermogensregime wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Let op, deze rechtskeuze geldt alleen voor je huwelijksvermogensregime en niet voor het erfrecht! Om voor dat laatste ook onder het Nederlandse recht te vallen, moet je apart nog een testament maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven