Wanneer schrijf je huwelijkse voorwaarden in bij het CTR?

Huwelijkse voorwaarden schrijf je in bij het CTR als er:

  • een verblijvingsbeding bij overlijden in staat of;
  • een finaal verrekenbeding bij overlijden is opgenomen.
huwelijkse voorwaarden ctr

Het klinkt misschien raar om een andere akte dan een testament in te schrijven bij het CTR (centraal testamentenregister) maar het komt vaker voor dan je denkt. In de meeste samenlevingscontracten staat een verblijvingsbeding bij overlijden. Bijna alle samenlevingscontracten worden daarom ingeschreven bij het CTR. Hetzelfde geldt voor een schenking op papier, die ook pas bij overlijden wordt uitgevoerd.

De notaris schrijft de huwelijkse voorwaarden in bij het CTR. Je hoeft dit dus niet zelf te doen. De inschrijving gebeurt twee keer omdat je per persoon een “kaart” hebt bij het CTR. Je betaalt dus ook twee keer leges, maar gelukkig is dat een klein bedrag. Dat het inschrijven verplicht is, volgt uit de wet:

Artikel 1 lid 1 van de Wet op het centraal testamentenregister

Er is een testamentenregister waarin worden opgenomen de in het volgende artikel vermelde gegevens van:
a. notariële akten bevattende uiterste willen of herroeping van uiterste willen;
b. akten bevattende bewaargeving of teruggave van uiterste willen;
c. uiterste willen als bedoeld in artikel 105 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
d. akten van benoeming ingaande bij overlijden;
e. notariële akten bevattende schenkingsovereenkomsten of andere giften met de strekking dat zij pas na het overlijden van de schenker of gever zullen worden uitgevoerd, bedingen als bedoeld in artikel 126, tweede lid, onder a, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en omzettingen als bedoeld in artikel 126, tweede lid, onder c, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
f. akten als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onder a tot en met e, van de Consulaire Wet die overeenkomstig de voorschriften van het recht van Aruba, Curaçao of Sint Maarten zijn opgemaakt.

Aardig wat voorwaarden worden op deze manier dus ingeschreven bij het testamentenregister. Het gaat dus niet om de akte zelf maar alleen dat er een akte is. De originele akte blijft bij de notaris. Wel gaat er (meestal) een kopie naar de rechtbank. En het echtpaar zelf krijgt natuurlijk een kopie. Er zijn dus meerdere registers en meerdere kopieën. De voorwaarden kunnen dus nooit helemaal zoek raken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven