Wanneer zijn partnerschapsvoorwaarden verplicht?

Er zijn twee gevallen waarin partnerschapsvoorwaarden min of meer verplicht zijn:

  1. Je zit in de schuldsanering.
  2. Je staat onder curatele.
partnerschapsvoorwaarden verplicht

1. Schuldsanering

Als je in de schuldsanering zit, mag je natuurlijk gewoon een partnerschap aangaan. Maar het is niet verstandig om dit in gemeenschap van goederen te doen. Een voorwaarde voor een succesvolle schuldsanering is dat je geen nieuwe schulden maakt tijdens het traject. Ga je een gemeenschap van goederen aan, dan biedt je inkomen verhaal voor de schulden van je partner. Je financiële positie kan in theorie dus slechter worden. Dit maakt het min of meer verplicht om partnerschapsvoorwaarden te maken.

Je kunt de voorwaarden weer opheffen na de schuldsanering en verder gaan met een gemeenschap van goederen. Overleg altijd met je bewindvoerder dat je een partnerschap wilt aangaan en vraag welke varianten partnerschapsvoorwaarden acceptabel zijn. Tip: waarschijnlijk is dat deze variant.

2. Curatele

Ook wanneer je onder curatele staat, kom je niet onder partnerschapsvoorwaarden uit. Wie onder curatele staat, is in beginsel handelingsonbekwaam en mag zelf niet meer zoveel beslissen. Je mag nog wel trouwen of een partnerschap aangaan, maar alleen met de zegen van je curator of de kantonrechter. De curator zal er ook op toezien dat er voorwaarden worden gemaakt.

Artikel 1:32 Burgerlijk Wetboek: Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen.

Artikel 1:37 en 1:38 Burgerlijk Wetboek: Hij die wegens gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van zijn curator. Voor zover die toestemming niet wordt verkregen, kan zij op verzoek van de onder curatele gestelde door toestemming van de kantonrechter worden vervangen. Hij die wegens een zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.

Artikel 1:117 lid 1 Burgerlijk Wetboek: Huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk gemaakt of gewijzigd, zijn slechts geldig, indien zij wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is, bij de akte hun toestemming tot de huwelijkse voorwaarden of de wijziging hebben gegeven (enz).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven