Wat kost het om huwelijkse voorwaarden staande huwelijk te maken?

Er is op internet weinig info te vinden over wat het kost om huwelijkse voorwaarden te maken staande huwelijk. Dit komt doordat situaties zeer verschillend zijn, waardoor de kosten per geval ook sterk uiteenlopen.

huwelijkse voorwaarden staande huwelijk

1. Per ongeluk in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd

Stel je bent net getrouwd zonder voorwaarden. Kort na je trouwdag kom je er achter dat een beperkte gemeenschap toch echt niet de bedoeling was. In dat geval zal het meevallen wat het kost om alsnog huwelijkse voorwaarden staande huwelijk te maken. De reden daarvoor is dat de beperkte gemeenschap van goederen vrijwel zeker leeg of bijna leeg zal zijn. Het verdelen stelt dus niet zoveel voor. Je bent wel meer geld kwijt dan wanneer je de voorwaarden vóór je huwelijk had geregeld, maar de extra kosten vallen mee.

Kies je voor eenvoudige voorwaarden, heb je bijna niks om te verdelen en vraag je weinig tijd van de notaris? Dan ben je mogelijk voor een bedrag tussen € 1.000 en € 1.250 al klaar, inclusief btw en inschrijfkosten. Maar daarvoor moet je wel goed zoeken, want veel notarissen zullen er meer voor vragen.

Tip: hier vind je een voorbeeld van huwelijkse voorwaarden voor deze situatie.

2. Stoppen met algehele gemeenschap van goederen vanwege het starten van een bedrijf

Een situatie die ik al vaak heb gezien. Iemand is getrouwd in algehele gemeenschap van goederen en gaat daarna een maatschap in of wordt aandeelhouder in een B.V. Je ziet het bij beroepen zoals artsen of advocaten die zich graag organiseren in een maatschap. Of bij snel groeiende bedrijven waarin nieuwe aandeelhouders toetreden. Voordat dit gebeurt, worden er vaak huwelijkse voorwaarden staande huwelijk gemaakt. Hoewel de bedrijfsrisico’s in de praktijk vaak meevallen, wil je ze toch zoveel mogelijk buiten je huwelijk houden.

In tegenstelling tot het eerste voorbeeld is de gemeenschap van goederen in deze situatie vaak wel goed gevuld. Met bijvoorbeeld een koophuis, spaargeld en beleggingen. Toch valt het ook nu vaak wel mee om voorwaarden te maken, als je er voor kiest om alles 50/50 te verdelen. In dat geval stap je over van een gemeenschap van goederen naar – wat juristen noemen – een “eenvoudige gemeenschap”. Dit laatste betekent dat je, net als samenwoners, ieder voor de helft eigenaar bent. Toch is dat iets heel anders dan samen eigenaar zijn van alles, zoals bij de gemeenschap van goederen het geval is. Want bij de “eenvoudige” gemeenschap loopt de helft van de ander geen risico meer voor zakelijke schuldeisers.

In deze situatie ben je duurder uit, omdat er meer op papier moet komen. Bij een koophuis is een inschrijving bij het kadaster noodzakelijk, wat ook extra kost. Houd in dit geval rekening met kosten tussen € 1.500 en € 2.500. Ook hier geldt: rondvragen loont. Want het tarief zal per notaris flink verschillen.

3. De ongelijke verdeling

Lastig wordt het bij een complexe verdeling. Stel dat je de gemeenschap van goederen zo wilt verdelen dat de één het huis krijgt en de ander de B.V. In dat geval kunnen de kosten aardig oplopen. Denk daarbij aan:

  • De kosten van de notaris voor overleg, schriftelijk advies, opstellen van een concept en het regelen van de registratie.
  • De kosten van de taxateur voor een waardebepaling van je woning.
  • De kosten van de hypotheekadviseur voor het regelen van een nieuwe hypotheek.
  • De kosten voor een waardebepaling van de onderneming / de B.V.
  • De kosten van begeleiding door je accountant of fiscaal adviseur.

In deze situatie denk ik dat je voor minder dan € 5.000 niet klaar bent. Een prijzige kwestie dus.

4. Probleemgevallen

Soms is het maken van huwelijkse voorwaarden staande huwelijk onbegonnen werk. Bijvoorbeeld als er grote problemen zijn, zoals beslagen en rechtszaken. Als er dan ook nog weinig of geen bezittingen zijn, is het maar de vraag of het zin heeft om er mee bezig te gaan. In bijzondere gevallen kan het nuttig zijn om je te verdiepen in de optie om “afstand” te doen van de gemeenschap van goederen. Met die optie kun je soms de andere echtgenoot verlossen van de problemen.

Artikel 1:103 lid 1 en 4 Burgerlijk Wetboek:

Ieder der echtgenoten heeft het recht van de gemeenschap afstand te doen; alle daarmede strijdige overeenkomsten zijn nietig.

Door deze afstand wordt hij ontheven van de aansprakelijkheid en de draagplicht voor schulden der gemeenschap, waarvoor hij vóór de ontbinding der gemeenschap niet aansprakelijk was.

Scroll naar boven