Wat zijn “huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods”?

Huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods zijn huwelijkse voorwaarden waarin:

  • een verblijvingsbeding bij overlijden is opgenomen of;
  • een finaal verrekenbeding bij overlijden is opgenomen (klik hier voor een model).
huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen beschikkingen des doods

Het klinkt een beetje raar om een andere akte dan een testament tegen te komen op het uittreksel van het Centraal Testamentenregister maar het komt vaker voor dan je denkt:

  • In de meeste samenlevingscontracten staat een verblijvingsbeding.
  • In veel huwelijkse voorwaarden is een finaal verrekenbeding bij overlijden opgenomen.
  • Een schenking op papier moet ook worden ingeschreven.

De verplichting om deze akten in te schrijven in het testamentenregister volgt uit de wet:

Artikel 1 lid 1 van de Wet op het centraal testamentenregister

Er is een testamentenregister waarin worden opgenomen de in het volgende artikel vermelde gegevens van:

a. notariële akten bevattende uiterste willen of herroeping van uiterste willen;

b. akten bevattende bewaargeving of teruggave van uiterste willen;

c. uiterste willen als bedoeld in artikel 105 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;

d. akten van benoeming ingaande bij overlijden;

e. notariële akten bevattende schenkingsovereenkomsten of andere giften met de strekking dat zij pas na het overlijden van de schenker of gever zullen worden uitgevoerd, bedingen als bedoeld in artikel 126, tweede lid, onder a, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en omzettingen als bedoeld in artikel 126, tweede lid, onder c, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;

f. akten als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onder a tot en met e, van de Consulaire Wet die overeenkomstig de voorschriften van het recht van Aruba, Curaçao of Sint Maarten zijn opgemaakt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven