Zijn huwelijkse voorwaarden nodig als je gaat trouwen in het buitenland?

Stel je gaat als Nederlands stel trouwen in het buitenland terwijl je daar niet woont, moet je dan huwelijkse voorwaarden maken? Meestal is dat niet het geval. Want als je gewoon in Nederland blijft wonen, geldt het Nederlandse recht.

huwelijkse voorwaarden trouwen buitenland

Artikel 26 lid 1 van de EU Verordening 2016/1103:

Toepasselijk recht bij gebreke van een rechtskeuze door de partijen

Bij gebreke van een rechtskeuzeovereenkomst overeenkomstig artikel 22, is op het huwelijksvermogensstelsel het recht van toepassing van de staat:

a. waar de echtgenoten na de huwelijkssluiting hun eerste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats hebben, of, bij gebreke daarvan,

b. waarvan beide echtgenoten op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nationaliteit bezitten, of, bij gebreke daarvan,

c. waarmee de echtgenoten samen op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nauwste band hebben, met inachtneming van alle omstandigheden.

Kiezen voor ander rechtsstelsel in huwelijkse voorwaarden als je gaat trouwen in het buitenland

In huwelijkse voorwaarden kun je kiezen welk recht van toepassing is op je huwelijk. Maak je geen keuze, dan geldt niet het recht van het land waar je trouwt maar het land waar je samen woont. Ben je een Nederlands stel, woon je in Nederland en ga je trouwen in het buitenland? Dan geldt dus het Nederlandse recht. Maak je geen voorwaarden dan krijg je dus een gemeenschap van goederen naar Nederlands recht.

Woon je beiden in Nederland maar wil je liever onder het recht vallen van het land waar je trouwt? Dan kun je in huwelijkse voorwaarden kiezen voor het recht van dat land. Maar, dit mag alleen als tenminste één van beiden de nationaliteit van dat land heeft.

Artikel 22 lid 1 van de EU Verordening 2016/1103:

Rechtskeuze

De echtgenoten of toekomstige echtgenoten kunnen overeenkomen om te bepalen welk recht op hun huwelijksvermogensstelsel van toepassing is of om hun keuze te wijzigen, mits het om het recht van een van de volgende staten gaat:

a. het recht van de staat waar, op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst, zich de gewone verblijfplaats van een of beide echtgenoten of toekomstige echtgenoten bevindt, of

b. het recht van een staat waarvan een van de echtgenoten of toekomstige echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de nationaliteit heeft.

Tip: in al deze gratis voorbeelden is een rechtskeuze opgenomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven