Zijn huwelijkse voorwaarden nog nodig als je een BV hebt?

Als je trouwt na 2018 valt de BV die je al had niet meer in de gemeenschap van goederen. Betekent dit dat je geen huwelijkse voorwaarden meer hoeft te maken als je een BV hebt? Nee, voor ondernemende stellen blijft het heel belangrijk om huwelijkse voorwaarden te maken.

huwelijkse voorwaarden bv

Nieuwe wet niet bedoeld voor ondernemers?

De nieuwe wet regelt dat je standaard geen algehele maar een beperkte gemeenschap van goederen krijgt. Daarin vallen bijvoorbeeld niet je bestaande studieschuld, een huis dat je al had op één naam of een erfenis die je krijgt tijdens het huwelijk. Ook de BV die je al had valt er niet meer in. Maar daarop zijn wel twee grote uitzonderingen. De eerste uitzondering merk je bij een faillissement en de tweede ziet op een scheiding.

Samen failliet, ook als de BV er buiten valt?

De aanvraag voor een persoonlijk faillissement moet je als echtpaar altijd samen doen als je geen voorwaarden hebt. Dat is ook het geval als je na 2018 in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd en ook wanneer de BV daar niet in valt.

Artikel 4 lid 2 Faillissementswet:

Een schuldenaar die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan kan slechts aangifte doen met medewerking van zijn echtgenoot onderscheidenlijk geregistreerde partner tenzij iedere gemeenschap tussen echtgenoten onderscheidenlijk geregistreerde partners, is uitgesloten.

Heb je zo’n (beperkte) gemeenschap dan is die helemaal failliet, ook als de BV van de persoonlijk failliete ondernemer daar niet in valt. En wat valt elke maand in de gemeenschap? Het salaris van de niet-failliete echtgenoot! Je kunt dus maar beter huwelijkse voorwaarden maken om te voorkomen dat het loon van de één naar de zakelijke schuldeisers van de ander gaat.

Artikel 63 lid 1 Faillissementswet:

Het faillissement van de persoon die in enige gemeenschap van goederen gehuwd is of in enige gemeenschap van goederen een geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt als faillissement van die gemeenschap behandeld.

Spaargeld in je BV inleveren bij een scheiding?

Loopt de onderneming goed en pot je de winst op in je BV? Bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen of door herinvestering in het bedrijf? Van de winst hoor je een redelijk deel uit de BV te halen en in de beperkte gemeenschap van goederen te stoppen. Doe je dat niet, dan kan de niet-ondernemer dat alsnog eisen bij een scheiding.

Artikel 1:95a Burgerlijk Wetboek

1. Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.

2. Ook indien een onderneming op naam en voor rekening van een personenvennootschap of een rechtspersoon wordt uitgeoefend, de gerechtigdheid tot die personenvennootschap of die rechtspersoon buiten de gemeenschap valt en de echtgenoot die daartoe is gerechtigd, in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winsten van die onderneming hem rechtstreeks of middellijk ten goede komen, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.

Omdat dit nieuwe artikel nog niet zo lang in de wet staat, weten we nog niet hoe rechters hier in de praktijk mee omgaan. Maar je mag er van uit gaan dat iedere succesvolle ondernemer die gaat scheiden met een beperkte gemeenschap van goederen hiermee te maken gaat krijgen. Onder het motto “niet geschoten is altijd mis” zal elke echtscheidingsadvocaat er een beroep op doen. Het artikel geldt alleen voor de beperkte gemeenschap van goederen. Dus om van deze bepaling en de onzekerheid af te zijn, hoef je alleen maar huwelijkse voorwaarden te maken.

Tip: in het menu onder video vind je meerdere filmpjes met tips voor ondernemers die gaan trouwen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven