Zijn huwelijkse voorwaarden nog nodig bij een eigen bedrijf?

Als je trouwt na 2018 valt het eigen bedrijf dat je al had niet meer in de gemeenschap van goederen. Betekent dit dat je geen huwelijkse voorwaarden meer hoeft te maken als je een eigen bedrijf hebt? Nee, voor ondernemers blijft het heel belangrijk om huwelijkse voorwaarden te maken!

huwelijkse voorwaarden eigen bedrijf

Nieuwe wet niet bedoeld voor ondernemers?

De nieuwe wet regelt dat je standaard geen algehele maar een beperkte gemeenschap van goederen krijgt. Daarin vallen bijvoorbeeld niet je bestaande studieschuld, een huis dat je al had op één naam of een erfenis of schenking die je krijgt tijdens het huwelijk. Ook een eigen bedrijf dat je al had valt er niet meer in. Maar daarop zijn wel twee grote uitzonderingen. De eerste uitzondering merk je bij een faillissement en de tweede ziet op een scheiding.

Samen failliet, ook wanneer je al ondernemer was voor je huwelijk

Als je geen voorwaarden hebt, dan kun je als echtpaar een persoonlijk faillissement alleen samen aanvragen. Dat is ook het geval als je een beperkte gemeenschap hebt waar je bedrijf niet in is gevallen.

Artikel 4 lid 2 Faillissementswet:

Een schuldenaar die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan kan slechts aangifte doen met medewerking van zijn echtgenoot onderscheidenlijk geregistreerde partner tenzij iedere gemeenschap tussen echtgenoten onderscheidenlijk geregistreerde partners, is uitgesloten.

Heb je zo’n (beperkte) gemeenschap dan is die helemaal failliet, ook als het eigen bedrijf van de persoonlijk failliete ondernemer daar niet in valt. En wat valt elke maand in de gemeenschap? Het salaris van de niet-failliete echtgenoot! Je kunt dus maar beter huwelijkse voorwaarden maken om te voorkomen dat het loon van de één naar de schuldeisers van de ander gaat.

Artikel 63 lid 1 Faillissementswet:

Het faillissement van de persoon die in enige gemeenschap van goederen gehuwd is of in enige gemeenschap van goederen een geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt als faillissement van die gemeenschap behandeld.

Opgepotte winst inleveren bij een scheiding?

Gaan de zaken goed en pot je de winst op in je eigen bedrijf? Bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen of door herinvestering in het bedrijf? Van de winst hoor je een redelijk deel uit de onderneming te halen en in de beperkte gemeenschap van goederen te stoppen. Doe je dat niet, dan kan de niet-ondernemer dat alsnog eisen bij een scheiding.

Artikel 1:95a lid 1 Burgerlijk Wetboek

Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.

Omdat dit nieuwe artikel nog niet zo lang in de wet staat, weten we nog niet precies hoe rechters hier in de praktijk mee omgaan. Maar “niet geschoten is altijd mis”. We mogen er van uit gaan dat echtscheidingsadvocaten hier in de toekomst vaak een beroep op zullen doen. Artikel 1:95a geldt alleen voor de beperkte gemeenschap van goederen. Je hoeft alleen maar huwelijkse voorwaarden te maken om van deze bepaling en de onzekerheid af te zijn.

Tip: hier vind je meerdere filmpjes met tips voor ondernemers die gaan trouwen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven